Priloga 6 Prva vloga OOZ Koper za izdajo soglasja k spremembam statuta z dne 4.12.2014

.