Priloga 5 Mnenje vodje pravne službe v e-poštnem sporočilu z dne 26.11.2014.

Priloga 5 Mnenje vodje pravne službe v e-poštnem sporočilu z dne 26.11.2014.

.