Priloga 16 Kandidatna lista za volitve na OOZ Koper za mandatno obdobje 2015-2019.t

Priloga 16 Kandidatna lista za volitve na OOZ Koper za mandatno obdobje 2015-2019.t

.