Priloga 15 Dopis – odgovor OZS št. 102-3-2015-UO OZS z dne 27.5.2015 na ponovno vlogo OOZ Koper

.