Priloga 13 Zapisnik Skupščine OOZ Koper z dne 17.4.2015.

Priloga 13 Zapisnik Skupščine OOZ Koper z dne 17.4.2015.

.