PIMETAL d.o.o. Sergej Pinter – sklep Upravnega odbora OZS o izključitvi iz članstva

.