Opis poteka volitev na Skupščini OOZ Koper dne 17.4.2015

.