FOTO FANTASY, Mirjan Pobega – sklep Upravnega odbora OZS o izključitvi iz članstva

.