Elide Laginja – sklep Upravnega odbora OZS o izključitvi iz članstva

.