Obvestilo strankam o uporabi davčne blagajne

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov nalaga, da morate uporabniki davčnih blagajn ali vezanih knjig računov v vašem poslovnem prostoru obesiti na dobro vidnem mestu Obvestilo kupcem.

Obrazec obvestila je objavljen v decembrski številki revije Obrtnik in si ga lahko izrežete.

Glede na to, da živimo in delamo na dvojezičnem območju vas opozarjamo, da mora biti na vidnem mestu tudi obvestilo v italijanskem jeziku. Obvestilo v italijanščini dobite na tej spletni povezavi:

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Nadzor/Podrocja/Davcne_blagajne_in_VKR/Priloga_3_OSNUTEK_16_FORMAT_A7_ITA.pdf

Obrazce dobite tudi na sedežu OOZ Koper.