Pojasnilo najnižja osnova

Pojasnilo najnižja osnova

.