Izpolnjevanje obveznosti podjetij skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper v sodelovanju s podjetjem Gorenje Surovina iz Maribora organizira seminar

Izpolnjevanje obveznosti podjetij skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
v torek, 12. februarja 2019 ob 10.00 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma v Kopru.

Na podlagi sprememb Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki so stopile v veljavo s 1.1.2018 bodo najkasneje do 31. 3. 2019 morala prvič poročati na ARSO vsa podjetja  brez izjem, ki dajejo embalažo v promet na slovenski trg in niso plačniki okoljske dajatve (OD).
Obveznost vodenja evidence o embalaži dani v promet na trg RS so sicer od začetka preteklega leta dolžna voditi vsa podjetja, ki dajejo embalažo v promet, brez količinske omejitve, torej tudi tista, ki dajo na trg RS na letni ravni manj kot 15 ton embalaže. Tako za podjetja, ki dajo na trg male količine embalaže ni več odpustkov glede vodenja evidenc.

Praktično skoraj vsako podjetje je iz naslova novih obveznosti dolžno voditi evidenco embalaže dane na trg RS ter na podlagi slednje do 31.3.2019 na ARSO oddati ustrezno poročilo.

Tematika seminarja:

 • Obveznosti podjetij skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo:
  • kakšne obveznosti imajo podjetja in
  • na kakšen način so jih dolžna izpolnjevati
 • Kdaj je embalaža predmet vodenja evidenc in poročanja
 • Kdo je dolžan voditi evidenco in poročati na ARSO, FURS oz. se vključiti v DROE
  • kako pravilno zbirati in voditi podatke,
  • kaj ni predmet poročanja
 • Ponazoritev na praktičnih primerih

Seminar bo vključeval teoretični del, s poudarkom na praktičnih primerih. Drugi del seminarja bo namenjen reševanju praktičnih primerov ter odgovorom na vprašanja udeležencev. Seminar je primeren za vsa podjetja, ne glede na dejavnost, ki jo opravljajo.

Predavateljica:  Ajda Pleterski, vodja pravne službe v podjetju Gorenje Surovina, ki se aktivno ukvarja tudi s tematiko sistema ravnanja z embalažo in odpadno embalažo v Sloveniji.
Podjetje Gorenje Surovina je družba, ki se ukvarja s predelavo  odpadkov in je hkrati kot družba za ravnanje z odpadno embalažo že desetletje strokovnjak na tem področju. Podjetje je ves čas aktivno vključeno v novosti in spremembe sistema ter pri sooblikovanju zakonodaje.

Seminar bo trajal 2 polni uri.

Cena:
Član OOZ Koper (ena oseba po članu) s poravnano članarino plača participacijo v višini 12,20 EUR (DDV vključen). Za zunanje udeležence je cena 40,00 EUR (DDV vključen).

Prijave:
S priloženo prijavnico, ki jo pošljete na naslov OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si.

Plačilo:
Ob prijavi na TRR OOZ Koper št.: 10100 00351 70352, namen: seminar odpadki, koda namena: OTHR, sklic: 99.

Rok prijave:
Četrtek 7.2.2019 oziroma do zasedbe prostih mest.

Vabljeni!

Prijavnica (PDF)