Sklep 4. izredne seje Skupščine OZS

Sklep 4. izredne seje Skupščine OZS