Izključitev članov OOZ Koper

Sklep izredne seje skupščine OZS (PDF)