Dobrodelnost zbornice in njenih članov

V začetku meseca junija so se zaključila pleskarska dela, ki so jih na novem naslovu Dnevnega centra za otroke in mladostnike PeTKA izvajali trije pleskarji naše zbornice. Sead Česa, Dorjan Kozlovič in Admir Makič so se odzvali na povabilo zbornice, da s skupnimi močmi prispevamo k izvedbi pleskarskih del. Tako so se trije člani organizirali in prepleskali 520 m2 sten na objektu v Gregorčičevi ulici v Kopru, kjer bo center zaživel v svetlejših in bolj funkcionalnih prostorih. Pleskarji so za beljene porabili cca 100 l bele barve, katero je priskrbel Center za socialno delo Južna Primorska. Podjetje JUB d.o.o. je doniralo zaščitne obleke in nekaj drugega materiala. Zbornica z njenimi člani je tako financirala za 1.200 EUR del. V veliko veselje nam je, da smo s to gesto lahko pomagali, da se bodo otroci in mladostniki, ki se vsakodnevno soočajo z različnimi težavami, v prostorih kjer jim nudijo strokovno pomoč, bolje počutili.

Foto: Patrik Radovac – Foto Belvedere.