»Kako finančno preživeti korona krizo in učinkovito poslovati tudi v prihodnosti?«

V sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in s podjetji Hiveterminal, Bisnode in Vizija Računovodstvo , z namenom predstavitve različnih vrst pomoči financiranja obrti in podjetništva v času korona krize, organiziramo  brezplačen seminar

»Kako finančno preživeti korona krizo in učinkovito poslovati tudi v prihodnosti?«,
v četrtek 24.9.2020 ob  10.00 uri,  v zeleni dvorani OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper

 KOMU JE SEMINAR NAMENJEN:

Vrhunski izobraževalni seminar je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki v krizi težje pridejo do denarja.

Ste vedeli, da se vse začne s preverjanjem kupcev in dobaviteljev in nadaljuje s spremljanjem obstoječih poslovnih partnerjev ter konkurence?

Seveda pa je za obstoj in rast podjetja pomembno tudi, da plačila prejmete pravočasno – dolgo čakanje na plačilo izstavljenih faktur je pogubno za mnoga, tudi dobrostoječa podjetja.

S praktičnimi rešitvami bomo ponazorili, kako izboljšati bonitetno oceno podjetja in se dodatno izobrazili o računovodskih posledicah prodaje / odpisa terjatev

1. sklop (Bisnode): Redno spremljanje poslovnih partnerjev sedaj še pomembneje

Gospodarska kriza, ki jo je sprožila epidemija covida-19, predstavlja velik šok za večino podjetij. Že prej ranljiva podjetja s slabšo boniteto pa so se še težje spopadla z ovirami. Analize družbe Bisnode v času epidemije so pokazale spremembe plačilnih navad, povečano število izbrisov poslovnih subjektov in hkrati potrdile oceno Failure Score, ki so jo razvili v Bisnode, kot zanesljiv indikator pri oceni finančne kondicije podjetja.

Redno preverjanje obstoječih in potencialnih partnerjev v Bisnode rešitvah vas obvaruje pred tveganji, ki bi škodila vašemu podjetju.

 • Nova realnost – slabša plačilna disciplina in daljši plačilni roki
 • Preverjajte vse dnevno spremenljive kazalnike:
 • Plačilni indeks – najhitrejši indikator tveganja
 • Dinamična bonitetna ocena – indikator verjetnosti blokade
 • Failure Score – indikator verjetnosti negativnega dogodka podjetja (ocena s predikativno vrednostjo, s katero se ocenjuje verjetnost, da se bo podjetju v naslednjih 12 mesecih pripetil vsaj eden od negativnih dogodkov, kot so insolventnost (stečaj, prisilna poravnava, likvidacija, preventivno prestrukturiranje), izbris, uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov ali blokade TRR, daljše kot 90 dni).
 • Veste torej, s kom poslujete?

»Priporočamo reden stik s svojimi kupci in dobavitelji, redno spremljanje dobavnih rokov in njihovih nakupov ter morebitnih zamud s plačili, tako vašemu podjetju kot tudi drugim. Če mogoče včasih kakšen dan zamude z dobavo ali plačilom še ni bil resen indikator težav, danes tega ne smemo več prezreti. Na podlagi podatkov določite jasna pravila, katerim podjetjem dovolite plačilo z odlogom in s tem zmanjšate tveganja,« svetuje Alja Stepišnik, svetovalka za izkušnje s strankami za Bisnode Južni trg.

Podjetja, ki jim grozi nelikvidnost, morda ne bodo mogla poravnavati računov za prodane izdelke ali opravljene storitve, zato je nadaljnja prodaja izdelkov ali storitev takšnemu podjetju tvegana. Prej ko podjetje prepozna svoje kupce z likvidnostnimi težavami na obzorju, prej lahko začne izvajati aktivnosti, s katerimi bo doseglo unovčenje vseh odprtih terjatev do takih kupcev. V tej luči je potrebno poslovne odločitve, tudi v negotovih razmerah sprejemati tako, da jutri vaše podjetje ne bo obžalovalo napačnih poslovnih odločitev.

Predavateljica: Alja Stepišnik

2. sklop (Hiveterminal): Kako do plačila takoj po izstavljeni fakturi?

 1. Problemi in rešitve za podjetja v času korona krize:
 • likvidnostne težave podjetij;
 • plačilni roki med slovenskimi podjetji;
 • pet glavnih prednosti faktoringa pred bančnim kreditom;
 • nezapadle odprte terjatve zapadle odprte terjatve;
 • hitra in enostavna prodaja odptih nezapadlih terjatev;
 • zakaj uporabljati Hiveterminal za pridobivanje finačnih sredstev;
 1. Praktični prikaz delovanja platforme Hiveterminal:
 • Predstavitev Hiveterminal platforme kot najboljšega orodja za pridobivanje finančnih sredstev.
 • Kako s prodajo fakture do denarja takoj
 • Vprašanja in odgovori udeležencev seminarja

Predavateljica Nadja Jurca, vodja oddelka za pomoč uporabnikom, Hiveterminal

3. Sklop (Vizija računovodstvo): Kako prav pridejo dobri računovodski nasveti pri poslovanju, optimizaciji rezultatov in izboljšanju bonitete.

 • Praktični nasveti za optimizacijo bilanc (na kaj je treba gledati in kako poslovati, da si izboljšujete bonitetno oceno),
 • primeri iz prakse glede knjiženja odpisa terjatev in storitve faktoringa,
 • nasveti za podjetnike v povezavi s pogostimi inšpekcijskimi pregledi idr.

Predavateljica Sabina Jeršin, Vizija računovodstvo

Obvezna je predhodna prijava do torka 22.9.2020 na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Število mest je omejeno.

 

Vabljeni!