Davka plačajmo le toliko kot je potrebno

Člane zbornice vabimo na seminar

Davčni obračun za leto 2014 s poudarkom na optimizaciji davčne osnove
v sredo, 17. decembra 2014 ob 09.00 uri
v zeleni dvorani obrtniškega doma v Kopru, Staničev trg 1.

Seminar bo izvedla Dunja Verbajs, dipl. ekon. (UN), svetovalka OOZ Koper, sicer samostojna davčna svetovalka z licenco DIZI, ki vam bo predstavila novosti pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2014 tako za pravne kot za samostojne podjetnike.

Da boste davka plačali ravno toliko kot je potrebno, morate pravilno sestaviti davčni obračun. Davčne obveznosti je sicer dobro načrtovati pravočasno, jih med letom spremljati in nadzorovati ter kolikor je možno, do konca obračunskega leta tudi zmanjšati. Kaj lahko še storite do konca poslovnega leta? Odgovore dobite na seminarju.

Cena: Član OOZ Koper (ena oseba) s poravnano članarino plača participacijo v višini 10,00 evrov (DDV vključen).

Za morebitne zunanje udeležence je cena 50,00 evrov.

 Prijava in plačilo: prijavnico pošljite na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper ali na fax: 05/6271 917 ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Ob prijavi na TRR OOZ Koper pri Banki Koper, št. 10100 00351 70352, namen »seminar Verbajs« ali na blagajni OOZ Koper

Rok prijave: 15.12.2014 oziroma do zasedbe prostih mest. Pri prijavi imajo prednost člani zbornice.