HACCP -Usposabljanja iz higiene živil

Za člane sekcije gostincev in živilcev OOZ Koper organiziramo

Usposabljanja iz higiene živil in HACCP sistema ter označevanje alergenov s pisnim preizkusom

v ponedeljek, 25. aprila 2016 ob 10. uri,

v zeleni dvorani Obrtniškega doma, Staničev trg 1, Koper

Na podlagi zahtev Uredbe (ES) 852/2004 o higieni živil (poglavje XII: Usposabljanje) lahko v proizvodnji ali prometu z živili delajo le osebe,
ki v praksi izkazujejo znanja o higieni živil, pridobljena s strokovno izobrazbo za delo in/ali z dodatnim usposabljanjem za delo z živili.

Vsi, ki delajo z živili in so zato odgovorni za varnost živil,
morajo biti primerno usposobljeni za delo in seznanjeni z načeli dobre prakse za delo, ki ga opravljajo.
To ravno tako velja za študente, dijake.
Nosilec živilske dejavnosti pa je odgovoren za to, da so osebe, ki delajo z živili v njegovi živilski dejavnosti,
ustrezno usposobljene za svoje delo tako, da jim daje ustrezna navodila, jih nadzira ipd.
Nosilec živilske dejavnosti sam presoja o načinu usposabljanja. Lahko ga zagotavlja v obliki internega usposabljanja,
z organizacijo programov usposabljanja, predvsem pa delavce seznanjanja s smernicami, če se te uporabljajo.

Program strokovnega izobraževanja

•               Zakonodaja na področju higiene živil

•              Živila kot dejavnik tveganja, ki lahko ogrožajo zdravje potrošnika

•              Nalezljive bolezni – prenos in ukrepi za njihovo preprečevanje

•              HACCP sistem v praksi:

–       Načela in prednosti

–       Preventivni oz. kontrolni ukrepi ter korektivni ukrepi

–       Spremljajoči higienski programi, dobra higienska in proizvodna praksa

–       Uporaba smernic dobre higienske prakse ali lastnega načrta na osnovi HACCP načel

–        Zagotavljanje sledljivosti živil v gostinskih in živilskih obrati

–        Obveznosti prevoznika pri prevozu živil (registracija živilskega obrata, obvezna dokumentacija, čiščenje …)

–         Zagotavljanje potrebnih informacij o živilih potrošnikom pri označevanju alergenov in snovi,
ki lahko povzročajo preobčutljivost (primeri označevanja, dopolnitev HACCP dokumentacije, obvladovanje alergenov)

•              Lastna pridelava živil v malih količinah v gostinskih obratih

•              Informacija o obveznosti označevanja hranilne vrednosti na predpakiranih živilih

•              Najpogostejše napake, ki jih na terenu zaznavajo inšpektorji s strani Uprave za varno hrano in kako jih uspešno odpraviti.

Predavala bo mag. Katarina Železnik Logar, IVD Maribor.

Trajanje predavanja: 4 šolske ure

Cena: Za člane zbornice s poravnano članarino znaša participacija 15,00 EUR (DDV vključen), preostali del do polne cene krije članom zbornica. Za morebitne zunanje udeležence je cena 50,00 EUR (DDV vključen).

Prijave:
S  prijavnico, ki jo dobite na sedežu OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper,
lahko jo zaprosite na tel. 05/613-90-13 ali 041/725-125 oziroma na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Plačilo:
Ob prijavi na TRR OOZ Koper, odprt pri Banki Koper št.: 10100 00351 70352, koda namena: OTHR, namen: seminar HACCP, Sklic:99

Rok prijave:
četrtek, 21. april  2016.