Usposabljanje odgovorne osebe za izvajanje nalog varnosti in zdravja pri delu

Zakon o varnosti in zdravju pri delu delodajalcem omogoča, da sami prevzamejo vodenje in zagotavljanje varnosti pri delu, pod pogojem, da opravijo predpisano prilagojeno usposabljanje delodajalcev kot strokovnih delavcev ali splošni del strokovnega izpita.
OOZ Koper v sodelovanju z OOZ Kamnik organizira
Usposabljanje za opravljanje nalog iz področja varnosti in zdravja pri delu,
v sredo, 25. novembra 2015 s pričetkom ob 9.00 uri,
v zeleni dvorani OOZ Koper, Staničev trg 1.

USPOSABLJANJE JE NAMENJENO

 • delodajalcu ali odgovorni osebi delodajalca
 • samostojnim podjetnikom

POTRDILO
Po končanem usposabljanju boste prejeli potrdilo, da lahko v vašem podjetju prevzamete vodenje in zagotavljanje varnosti pri delu v skladu z določbo 30. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (UR. l. RS, št. 43/2011) in določbo 6. člena Pravilnika o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 109/2011).

KATERE NALOGE BOSTE LAHKO OPRAVLJALI SAMI

Po opravljenem usposabljanju boste lahko sami kot delodajalci oziroma vaše odgovorne osebe opravljali naslednje naloge s področja varnosti pri delu:

 • izdelava strokovnih podlag za izjavo o varnosti;
 • pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za varno delo;
 • izdelava navodil za varno in zdravo delo;
 • svetovanje delodajalcu pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo;
 • svetovanje delodajalcu glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja;
 • usklajevanje ukrepov za preprečevanje psihosocialnih tveganj;
 • opravljanje notranjega nadzora nad izvajanjem ukrepov za varno delo;
 • spremljanje stanja v zvezi z nezgodami pri delu, odkrivanje vzrokov zanje in pripravljanje poročila za delodajalca s predlogi ukrepov.

PREDAVATELJ

 • Igor Jenko, Vareka d.o.o.
 • Katarina Železnik Logar, IVD Maribor

PROGRAM obsega 8 andragoških ur: seminar (4 ure) in praktično delavnica (4 ure). Objavljen je v zadnji številki glasila zbornice. Zaprosite ga lahko tudi na OOZ Koper tako, da pokličete na tel. 05/613-90-13 (Andreja Kozlovič).

KOTIZACIJA

  • polna cena usposabljanja znaša 361,12 € (DDV vključen)
  • za zaposlene delavce pri članih OOZ Koper je cena 180,56 € (DDV vključen)
  • za člane OOZ Koper s poravnano članarino je cena 130,56 € (DDV vključen), preostali del do polne cene krije za člane zbornica.

NAČIN PLAČILA in PRIJAVE

Ob prijavi plačate znesek na TRR OOZ Koper odprt pri Banki Koper št.: 10100 00351 70352, namen: seminar varnost in zdravje pri delu. Prijavite se s prijavnico, ki jo dobite na OOZ Koper, tel. 05/613-90-13 ali po e-pošti: andreja.kozlovic@ozs.si.

ROK PRIJAVE

Ponedeljek 23. november 2015.