Srečanje s predstavniki podjetja EUROTAX d.o.o. iz Ljubljane

Sekcija avtoserviserjev Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper organizira sestanek s predstavniki podjetja EUROTAX d.o.o. Ljubljana,

v četrtek, 15. junija 2017 ob 16.00 uri, v zeleni dvorani Obrtniškega doma, Staničev trg 1, Koper

Dnevni red:

1. Predstavitev programa Eurotax in njegova pravilna uporaba : Matija Trček – Eurotax d.o.o.
Ljubljana.
Izpostavljena bodo najbolj pogosta vprašanja vezana na uporabo programa Eurotax.

2. Razprava: Uskladitev kalkulacij in normativov programa Eurotax (enotna uporaba med
avtoličarji in avtokleparji ter cenilci).

3. Razno.

Avtokleparji in avtoličarji na območju obale in krasa želijo postati kvalitetni sogovornik zavarovalnicam, z namenom doseči boljše pogoje dela. Pripravljeni so se odkrito pogovoriti, saj menijo, da bi sodelovanje z zavarovalnicami doprineslo boljše pogoje dela za obe strani in ne nazadnje tudi kvalitetnejše storitve.

Zainteresirani potrdite svojo prisotnost na telefonski številki  OOZ Koper, 05/613-90-13 ali na 041/725-125.

 

Podpredsednik sekcije avtoserviserjev OOZ Koper, Vasja Vadnov

Vabljeni:

–      avtokleparji in avtoličarji, člani OOZ Koper, OOZ Izola, OOZ Piran, OOZ Sežana in OOZ Ilirska Bistrica
–      nečlani, ki na območju OOZ Koper, OOZ Izola, OOZ Piran, OOZ Sežana in OOZ Ilirska Bistrica  opravljajo avtokleparsko in avtoličarsko dejavnost
–      predsednik OOZ Koper, Slavko Vižintin
–      Zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d.
–      Generali Zavarovalnica d.d.
–      Zavarovalnica Sava,  d.d.
–      Zavarovalnica Triglav d.d.
–      Zavarovalnica Grawe d.d.
–      Zavarovalnica Ergo d.d.