Sodelovalno podjetništvo

S Sodelovalnim podjetništvom do uresničitve vašega poslovnega izziva

Sodelovanje? Razvoj vaših poslovnih priložnosti v sodelovanju z drugimi? Učenje z izmenjavo izkušenj in praks? Vzajemnost in zaupanje v poslu?

47 podjetnikov v to verjame in tudi izvaja.

Sodelovalno podjetništvo je koncept, ki ga podjetniki že tri leta uspešno uresničujemo na območju Obale in Krasa. Gre za skupnost, v kateri podjetniki:

  • uresničujemo svoje poslovne izzive in razvojne premike
  • posodabljamo svoja znanja in informacije z učenjem na izkušnjah drugih
  • širimo svojo poslovno mrežo preko svoje panoge in s kreativnostjo vnašajo v svoj posel inovativne rešitve
  • ob tem pa ustvarjamo varno okolje in odprto podjetniško kulturo, v kateri prav vsak pridobi.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper organizira v sodelovanju s centrom poslovnih storitev  KonektOn predstavitev 3-leta uspešno delujočega koncepta z naslovom

S Sodelovalnim podjetništvom do uresničitve vašega poslovnega izziva
v četrtek 20. 10. 2016 ob 8.30,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma v Kopru.

»Z moderiranjem rednih srečanj Sodelovalnega podjetništva raznolike podjetnike usmerjamo k prepoznavanju in uresničevanju tržnih priložnosti, medsebojnem učenju in širjenju mreže,« pravi direktorica centra KonektOn dr. Karmen Rodman. Ob tem dodaja: »Z vnaprej določeno vsebino dela najprej razdelamo podjetnikov izziv, oblikujemo jasen akcijski načrt, zastavimo cilje, nato pa podjetnik in ostali sodelovalni podjetniki, ki postanejo naši sodelavci, tem ciljem sledimo. To se je izkazalo kot zelo učinkovito predvsem pri mikro podjetjih in podjetnikih, ki večino pozornosti in energije usmerijo v tekoče izvajanje svoje dejavnosti, ob strani pa puščajo razvojno dolgoročno načrtovanje posla, širjenja poslovanja in/ali posodabljanja znanja.«

Kot je ob tem povedala sodelovalna podjetnica Natalie Nicholls, direktorica Jezikovne šole Angleška vrtnica: »Sodelovalno podjetništvo mi zagotavlja ekipo, ki me podpira na moji podjetniški poti; sodelovalni podjetniki so moj vir idej, saj razmišljajo iz drugih zornih kotov, in dragoceni vir motivacije. Hkrati pa sem tudi jaz del njihovih zgodb in izzivov.  Najbolj dragocen vidik Sodelovalnega podjetništva je varnost: ker svojim sodelovalnim podjetnikom – sodelavcem zaupam, lahko razpravljam o svojih izzivih, bojaznih in pomislekih, hkrati pa vem, da pri svojih izzivih lahko računam na njihovo podporo.«

Vabimo vas, da spoznate sodobne pristope za krepitev svoje dejavnosti in koristnost delovanja v skupnosti, kjer vladajo pozitivne družbene vrednote, vzajemnost in zaupanje, podprto tudi z etičnim kodeksom delovanja in varovanjem poslovnih skrivnosti. Dovolite si vnesti svežino v svoje poslovanje, saj je v sodelovanju in kolektivnem znanju še veliko neizkoriščenega potenciala.

Udeležba na dogodku je brezplačna.

Prijave: pri Andreji Kozlovič, tel. 05/613-90-13, 041/725-125 ali e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave: torek, 18. oktober 2016.

Vabljeni!

Odprimo svoje misli, naredimo korake naprej… skupaj.