Skupščina izvolila predsednika in člane Nadzornega odbora za mandat 2019-2023

O B V E S T I L O o izidu volitev članov in predsednika Nadzornega odbora OOZ Koper za mandatno obdobje 2019 – 2023

Volilna komisija za izvedbo volitev organov Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper za mandatno obdobje 2019 – 2023, je na 1. konstitutivni seji Skupščine  OOZ Koper, dne 11.7.2019 izvedla volitve članov nadzornega odbora OOZ Koper za mandatno obdobje 2019 – 2023.

Volilna komisija je na kandidatno listo uvrstila vse kandidate, ki so izpolnjevali pogoje in skupščini v glasovanje predložila naslednjo

Listo kandidatov za člane nadzornega odbora OOZ Koper

Zap.št Priimek in ime Predlagatelj
1.

 

Koruza Branko (prokurist)
KM Klima d.o.o.
Sermin 74 d, Koper
Pinter Sergej – Formus d.o.o., Puhov Robert, Valič Vojko
2. Vidic Rada (s.p.)
Splošna gradbena dela
Kidričeva ulica 43, Koper
Pinter Sergej – Pimetal d.o.o., Knez Edi,
Kalšnik Zlatko – Gradbeništvo Zlatko d.o.o.
3. Starc Marjan (prokurist)
Studio Lan d.o.o.
Pomjan 17 b, Šmarje
Svetina Jelka, Tomšič Mirko,
Apollonio David, Pobega Mirjan
4. Vremec Damjan (direktor)
Premo d.o.o. Koper
Lovorova ul. 2, Koper
Boršič Miran – Premo d.o.o.
5.

 

Zornada Katja (direktor)
Tiskarna VEK d.o.o., Vanganelska cesta 18, Koper
Boršič Miran – Premo d.o.o.
6. Jesenik Jadranka (s.p.)
Študentska menza
Martinčev trg 3, Koper
Kljun Dean – Pekarna Kljun d.o.o.,
Hlede Tamar

 

Volilna komisija je ugotovila, da je bilo na skupščini prisotnih 25 članov skupščine, katerim je razdelila glasovnice.
Po opravljenem tajnem glasovanju je volilna komisija ugotovila, da je bilo oddanih 25 veljavnih glasovnic, na podlagi katerih so kandidati prejeli naslednje število glasov:

Zap.št. Priimek in ime Število glasov
1. Koruza Branko (prokurist), KM Klima d.o.o., Sermin 74 d, Koper 24
2. Vidic Rada (s.p.), Splošna gradbena dela, Kidričeva ulica 43, Koper 21
3. Starc Marjan (prokurist), Studio Lan d.o.o., Pomjan 17 b, Šmarje 21
4. Vremec Damjan (direktor), Premo d.o.o. Koper, Lovorova ul. 2, Koper 11
5. Zornada Katja (direktor), Tiskarna VEK d.o.o., Vanganelska cesta 18, Koper 22
6. Jesenik Jadranka (s.p.), Študentska menza, Martinčev trg 3, Koper 23

 

Volilna komisija je razglasila, da so bili v Nadzorni odbor Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper za mandatno obdobje 2019 – 2023 izvoljeni naslednji člani:

Zap.št. Priimek in ime
1. KORUZA BRANKO (prokurist), KM Klima d.o.o., Sermin 74 d, Koper
2. JESENIK JADRANKA s.p., Študentska menza, Martinčev trg 3, Koper
3. ZORNADA KATJA (direktor), Tiskarna VEK d.o.o., Vanganelska cesta 18, Koper                     
4. VIDIC RADA s.p., Splošna gradbena dela, Kidričeva ulica 43, Koper
5. STARC MARJAN (prokurist), Studio Lan d.o.o., Pomjan 17 b, Šmarje

 

Skupščina je nato, na podlagi 4. točke Sklepa o razpisu volitev, z javnim glasovanjem izvedla volitve predsednika nadzornega odbora.

Za predsednika Nadzornega odbora Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper za mandatno obdobje 2019 – 2023  je bil s 25 glasovi izvoljen

KORUZA BRANKO, KM Klima d.o.o., Sermin 74 d, Koper

 

Vsem izvoljenim članom čestitava in želiva, da bi odgovorno in častno opravljali svojo funkcijo v dobrobit celotnega članstva.

 

Predsednica volilne  komisije, Mirna Radovac, l.r.

Predsednik delovnega predsedstva skupščine, Sergej Pinter, l.r.