Redno usposabljanje voznikov za leto 2020

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper o r g a n i z i r a

Redno usposabljanje voznikov za prevoz potnikov in blaga v cestnem prometu za leto 2020

v soboto 18. januarja 2020, s pričetkom ob 8.00 uri

v zeleni dvorani Obrtniškega doma v  Kopru, Staničev trg 1, Koper.

 

Program usposabljanja:

Varna vožnja in varnostni sistemi

– poznavanje tehničnih lastnosti in delovanja varnostnih mehanizmov, da se lahko nadzoruje vozilo,  zmanjša obraba in preprečijo motnje v delovanju,
– ozaveščanje voznikov o nevarnostih na cesti in nesrečah pri delu – nevarnosti v prometu,
– vrste nesreč v prometu, statistika nesreč na cesti
‐ udeležba tovornjakov/avtobusov, človeške, materialne in finančne posledice
‐ zmožnost ocenjevanja razmer v sili: ravnanje v sili (ocena stanja, preprečevanje zapletov po nesreči)
‐ klicanje pomoči, pomoč ranjenim in prva pomoč
‐ ravnanje ob požaru, evakuacija potnikov iz tovornjaka/avtobusa, zagotavljanje varnosti potnikov
‐ ravnanje v primeru agresije in naravnih nesreč
‐ poznavanje varnostnih naprav, ki skrbijo za varnost v vozilu
‐ dvig nivoja varnosti kot vseživljenjsko učenje
‐ ocenjevanje delovanja sil in tovora na vožnjo
‐ preprečevanje nesreč skozi predvidevanje in spremljanje prometa
‐ varnostni sistemi za povečevanje varnosti v prometu in v vozilu
‐ pravilno ravnanje v posebnih prometnih situacijah in posledice napačnega ravnanja

Pravila cestnega prometa
– pravila v cestnem prometu (Zakon o pravilih v cestnem prometu) s poudarkom na:

 1. pravila vožnje (prednost, hitrost, prometni znaki…)
  2. uporaba mobilnega telefona in drugih naprav
  3. princip zadrge
 2. šibkejši udeleženci v prometu
 3. prehitevanje (s poudarkom na varnem prehitevanju tovornih vozil na avtocesti)
 4. pravilna vožnja v križiščih, krožnih križiščih, uporaba smernikov…

– mase in dimenzije vozil
– zakon o voznikih in zakon o vozilih (s poudarkom na novostih na tem področju).

 • Obseg usposabljanja: 7 pedagoških ur.
 • Cena: Člani OOZ Koper s poravnano članarino plačate participacijo v višini 10,00 evrov (DDV vključen). Za zaposlene pri članih znaša kotizacija 34,00 EUR (DDV vključen), za vse ostale udeležence pa 50,00 EUR (DDV vključen).
 • Plačilo: ob prijavi na TRR OOZ  Koper št. 10100 00351 70352, namen »usposabljanje voznikov«, koda namena: OTHR, sklic: 99.
 • Prijave: priloženo prijavnico pošljite na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si.  Prijavi priložite kopijo vozniškega dovoljenja kolikor se usposabljanja v sklopu OOZ Koper udeležujete prvič ali ste zamenjali vozniško (podaljšali kodo 95) in je še niste posredovali.
 • Rok prijave: torek, 14. januar 2020 oziroma do zasedbe prostih mest.

Usposabljanja se bodo lahko udeležili le kandidati, ki bodo prijavljeni do roka.

Prijavnica (PDF)