Prijavite otroke na Dedka Mraza

Prijavite svoje otroke in otroke vaših zaposlenih delavcev na
prireditev Dedka Mraza

 Za otroke članov in otroke zaposlenih pri članih bomo v decembru organizirali otroško predstavo in prihod Dedka Mraza. Prireditev bo potekala v zeleni dvorani Obrtniškega doma na Staničevem trgu 1 v Kopru. Vabilo bodo vsi prijavljeni otroci prejeli po pošti.

 Člane  zbornice in pri vas zaposlene, ki  imate  otroke  rojene  po  1. januarju 2011  (starost do 7 let) vabimo, da nam najkasneje  do 30. oktobra 2017 pošljete izpolnjeno spodnjo prijavnico.

Stroške prireditve krije zbornica.
Člani zbornice in pri vas zaposleni krijejo stroške darila v znesku 18,00 EUR (DDV vključen), za kar bo zbornica po prireditvi izstavila račun.

OPOZORILO:
Prijavnico morate oddati tudi tisti, ki ste otroke prijavili že v prejšnjih letih. Otrok za katere ne bomo prejeli izpolnjenega obrazca, ne bomo mogli upoštevati.

Za vsa pojasnila pokličite Andrejo Kozlovič, telefon 05/613-90-13 ali 041/725-125.

Prijavnica (PDF)

——-