Pridobitev znaka Slovenska kakovost SQ – brezplačna predstavitev

Za člane OOZ Koper in ostale interesente, v sodelovanju s Slovenskim združenjem za kakovost in odličnost, organiziramo brezplačno predstavitev o pogojih, kriterijih, postopku, veljavnosti in prednostih znaka SQ z naslovom

Pokažite svojo kakovost in odličnost s pridobitvijo znaka SQ – Slovenska kakovost,
v ponedeljek, 26. septembra 2016 ob 10.00 uri,
v zeleni  dvorani Obrtniškega doma, Staničev trg 1, Koper

Pomen znaka Slovenska kakovost (SQ)
V konkurenci ponudnikov je kakovost svojih proizvodov/storitev možno izkazati tudi z znakom Slovenska kakovost, ki pomeni odličnost poslovanja, visoko kakovost izdelkov/storitev pretežno slovenskega izvora ter uresničevanje želja kupcev. Znak SQ je simbol prepoznane in preverjene kakovosti izdelkov in/ali storitev, ki pomaga k pospeševanju prodaje in doseganju prodajnih ciljev.

Kdo si ga lahko pridobi
Znak SQ  si lahko pridobi vsako proizvodno podjetje tehničnih ali živilskih proizvodov in vsako proizvajalno, storitveno ali osebno storitveno podjetje (samostojni podjetnik), ki izpolnjuje določene kriterije.

Dobitnik znaka SQ prejme certifikat, znak (nalepko) z logotipom in plaketo.

Predavateljica:
Mag. Emilija Bratož, pogodbena sodelavka in ocenjevalka Slovenskega združenja za kakovost in odličnost, ki sicer podeljuje znak SQ. Ima več kot dvajset let izkušenj združevanja znanj in prenosa v prakso na področju proizvodnje, uvajanja tehnologij, tehnoloških izboljšav ter inovativnega oziroma projektno usmerjenega izvajanja dejavnosti v podjetjih. Podjetjem svetuje pri oblikovanju razvojnih strategij in jih usmerja k inovativno naravnanem razmišljanju, kreiranju poslovnih idej, dviganju razvojnega potenciala ter izvajanju razvojnih in poslovnih projektov. Je tudi večletna izkušena izvajalka specialističnega svetovanja  malim in srednje velikim podjetjem na področju mednarodnega poslovanja, izvajanja evropskih ter raziskovalnih in razvojnih projektov, tehničnega svetovanja za ustrezno posredovanje izdelkov in storitev na trg, uvajanja sistemov vodenja kakovosti ter evropskega modela poslovne odličnosti EFQM.

Cena:
Seminar je za člane OOZ Koper s poravnano članarino brezplačen. Za zunanje udeležence je cena 50,00 EUR (DDV vključen).

Prijave:
pri Andreji Kozlovič, tel.  05/613-90-13, 041/725-125 ali e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave:
četrtek, 22.9.2016

Dogodek bomo izvedli le v primeru, da bo vsaj 5 prijav.