Predstavljamo SPOT Svetovanje Obalno-kraške regije

V Obalno-kraški regiji se je v točki SPOT Svetovanje združilo pet organizacij z dolgoletno tradicijo izvajanja podpore podjetništvu. Konzorcij pod vodstvom Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana sestavljajo še Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper, Primorska gospodarska zbornica, Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o. ter Inkubator Sežana d.o.o.

Namen SPOT svetovanje je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na celotnem območju Obalno-kraške regije, ter izboljšanje  podjetniške kulture.

Točka SPOT Svetovanje Obalno – kraške regije nudi:

  • strokovno pomoč na različnih področjih v obliki informiranja, svetovanja in usposabljanj potencialnim podjetnikom, mikro, malim in srednje velikim podjetjem,
  • pomoč pri izvajanju e-postopkov preko eSPOT  portala,
  • izvajanje brezplačnih delavnic in usposabljanj z namenom krepitve znanja, veščin in dodatnih kompetenc MSP in potencialnih podjetnikov,
  • pomoč in povezovanje regionalnega okolja
  • izmenjavo dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti,
  • sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte.

Več na podstrani: SPOT Svetovanje Obalno-kraške regije