Oceno tveganja lahko izdelate sami

Enostavno in brezplačno

Ocenjevanje tveganja je pomemben prvi korak pri preprečevanju nezgod pri delu in poklicnih bolezni. Spletno interaktivno orodje za izdelavo ocene tveganja OiRA ta postopek zelo olajša. Z njim so zagotovljeni viri in znanje, ki jih predvsem mikro in male organizacije potrebujejo, da lahko same ocenijo svoja tveganja. OiRA je brezplačna in preprosta rešitev za izdelavo ocene tveganja, ki omogoča identifikacijo tveganj, njihovo ocenjevanje ter določitev ukrepov za odpravo ali zmanjšanje teh tveganj. Orodje omogoča tudi spremljanje tveganj ter izdelavo poročil.

Kaj je OiRA?

Spletna aplikacija OiRA je torej brezplačno interaktivno orodje, namenjena ocenjevanju tveganja v posameznih gospodarskih dejavnostih, namenjeno mikro in malim organizacijam. Programsko platformo OiRA je leta 2009 razvila Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu iz Bilbao-a ter jo dala na voljo državam članicam, ki so pristopile k projektu, da na njeni osnovi razvijajo orodja za posamezne gospodarske dejavnosti. Slovenija je pristopila k projektu OiRA leta 2012 s podpisom memoranduma. S tem je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti postalo skrbnih projekta OiRA v Sloveniji. V projekt so vključeni tudi socialni partnerji, kot npr. Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, ki je tudi že pripravilo nekaj orodij.

Kakšen je razlog za vzpostavitev orodja OiRA v Sloveniji?

Ocena tveganja je osnova upravljanju varnosti in zdravja pri delu ter eden od bistvenih elementov za vzpostavitvi zdravega delovnega mesta. Že v strategiji Skupnosti za varnost in zdravje pri delu 2007–2012, je bil poudarjen pomen ocenjevanja tveganja, se je Agencija za varnost in zdravje pri delu odločila dati v uporabo državam članicam preprosto orodje za ocenjevanje tveganj – OiRA.

Namen brezplačnega orodja OiRA je bil torej olajšati ocenjevanje tveganja ter tako doseči, da bi mikro in mala podjetja ocenjevala svoja tveganja na ta način ter tako izboljšala kakovost ocene tveganja. Orodje OiRA lahko tako podjetjem pomaga, da postanejo konkurenčnejša, na primer tako da znižajo stroške, povezane s poklicnimi boleznimi, zmanjšajo tveganja zaradi nezgod pri delu ter izboljšajo splošne delovne razmere in organizacijsko uspešnost.

Organizacije, ki bodo uporabljale orodja OiRA, bodo s tem deležne naslednjih ugodnosti:

 • uporaba orodij OiRA je popolnoma brezplačna;
 • orodja so na voljo na spletu;
 • na voljo je tudi mobilna aplikacija;
 • orodja so ciljno izdelana za specifična tveganja v posameznih gospodarskih dejavnostih;
 • deloma jih je mogoče prilagoditi zahtevam posameznih podjetij;
 • orodja omogočajo izbiro že vgrajenih ukrepov, ali dodajanje novih, glede na specifiko organizacije.

Kako OiRA deluje?

Postopek OiRa vključuje pet ključnih korakov.

 1. Priprava: orodje OiRA organizacijam omogoča, da ocenjevanje tveganja prilagodijo svojim posebnostim.
 2. Prepoznavanje: vključuje identifikacijo morebitnih tveganj pri delu in ugotavljanje, na katerih delovnih mestih so delavci tem tveganjem izpostavljeni.
 3. Ocenjevanje: vključuje prednostno razvrščanje prepoznanih tveganj. Prednostna razvrstitev bo pozneje pomagala pri odločitvi, katere ukrepe bo treba izvesti najprej.
 4. Načrt ukrepanja: orodje pomaga pripraviti načrt ukrepanja in za odpravo ali obvladovanje tveganj.
 5. Poročilo: orodje ustvari poročilo, ki ga je mogoče natisniti ali ga prenesti na svoj računalnik, kar omogoča dokumentiranje ocenjevanja tveganj.

Kako daleč smo?

V Sloveniji so dana v uporabo OiRA orodja za naslednje gospodarske dejavnosti:

 • Delo v pisarnah,
 • Delo v frizerskih salonih,
 • Cestni transport,
 • Mizarske delavnice,
 • Čiščenje poslovnih prostorov,
 • Gradbeništvo.

Do teh orodij lahko dostopate na spletni strani portala za varnost in zdravje pri delu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

V Sloveniji nadaljujemo s pripravo novih orodij. Trenutno je v izdelavi 11 novih orodij, ki bodo dana v uporabo v letu 2016.

Za več informacij o pomoči pri izdelavi vaše ocene tveganja pokličite Elide Laginja, telefon 05/613-90-12.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti