Kandidati za PREDSEDNIKA OOZ Koper za mandatno obdobje 2015 – 2019

Tomšič Mirko

TOMŠIČ Mirko (s.p.)
Gostilna pri Tomšiču
Sermin 74, Koper

MOJA PREDSTAVITEV ZA PREDSEDNIKA OOZ KOPER

Drage članice in člani,rad bi vas obvestil,da kot član in dolgoletni funkcionar pri O.O.Z. Koper,ki dobro pozna delovanje zborničnega sistema,predvsem pa poznavanje problemov malega obrtnika – podjetnika in zaradi reševanja le teh,sem se odločil kandidirat za predsednika O.O.Z. Koper na letošnjih volitvah.

Vsekakor se boste na volitvah odločali vi,dragi člani in članice po svojem prepričanju.

Na vas se obračam,ker je skupni interes članov našega združenja zagotovo podjetniška organiziranost in varovanje naših interesov.

Zagotavljam vam,da v primeru,če bom izvoljen,da bom branil in se zavzemal za naše članstvo v najširšem smislu,predvsem pa za reševanje problematike našega članstva in njihovo uspešno uveljavitev.

Nekaj najbolj izpostavljenih problemov,ki jih mora novi predsednik rešiti:

1.povrniti ugled naše zbornice na nivo,ki je bil dosežen pod predsedovanjem g. Ražmana.
2.normalizacija  odnosov z lokalno skupnostjo,zadnja štiri leta jo ni,naše članstvo to močno potrebuje.
3.normalizacija odnosov z ostalimi O.O.Z. in O.Z.S.
4.normalizacija odnosov znotraj O.O.Z. Koper.
5.uravnotežiti proračun zbornice uskladit odhodke z dohodke.
6.večji poudarek na vpliv zakonodaje preko organov O.Z.S.
7.zagotoviti normalno delovanje sekcij,kot je to že bilo.
8.narediti vse za povečanje članstva,pod sedanjim vodstvom je bil velik upad članstva preko 50%.

Spoštovani člani in članice z vašo pomočjo in pravo strategijo vodstva,lahko naša organizacija ostane pri življenju in se skupaj z drugimi organizacijami združeni v sistemu O.O.Z te pa združene v krovno organizacijo O.Z.S. borimo za svoje interese,le tako organizirani predstavljamo neko moč nasproti lokalni skupnosti in državi.

Naša zbornica vam bo vedno stala ob strani in skrbela za uresničitev vaših potreb,da bo tako pa je najbolj odvisno od sposobnosti predsednika in izbranega vodstva (U.O.) zbornice.

Vsem,ki mi boste dali glas se vam iskreno zahvaljujem.
Čas zelo hitro beži,zato si vedno vzemite čas,da s prijatelji spijete skodelico kave ali čaja.

Lep dan in obilo uspeha v vašem poslovanju vam želim.


Pinter Sergej

PINTER Sergej (direktor)
Pimetal d.o.o.
C. Marežganskega upora 1, Koper

PRIŠLO JE DO SPREMEMB. MORAMO SE JIM PRILAGODITI

Sem Sergej Pinter, rodil sem se v Kopru pred 48 leti. Po poklicu sem ing. strojništva. Kot obrtnik – podjetnik že šestindvajseto leto vodim družinsko podjetje PIMETAL, ki ga je leta 1969 ustanovil moj oče. Dejavnost podjetja je kovino strugarstvo. V OOZ Koper sem aktiven od leta 1995.

S prehodom v prostovoljno članstvo se je naša zbornica temeljito spremenila. Kdor misli, da smo samo v krizi in čaka na stare dobre čase, se pošteno moti. Potrebno bo uvesti neke nove storitve, ki bodo prinesle tudi kakšen prihodek in seveda temeljito zmanjšati stroške poslovanja. A kako?

Glavna sprememba, ki jo bom kot bodoči predsednik uvedel, je bistveno večja aktivnost zborničnih funkcionarjev. Člani upravnega odbora bodo prevzeli vsak svoje naloge in jih samostojno izvajali. Predsedniki sekcij se bodo morali bolj potruditi pri organizaciji aktivnosti v svojih sekcijah. Strokovna služba bo samo v administrativno pomoč. Tu bi morali prihraniti marsikatero delovno uro. Zbornica bo vedno spodbujala vsako skupinsko aktivnost, ne bo pa več sponzor za samostojne »strokovne« izlete vedno istih članov.

Zbornico bo vodil Upravni odbor s predsednikom po smernicah, ki jih bo določila Skupščina. Predsedniki sekcij bodo morali vso svojo energijo usmeriti v delo s člani, vsak na svojem strokovnem področju. Vodstvo zbornice jim bo pri tem dolžno zagotoviti vsa potrebna sredstva.

Zavzemam se za čim večjo samostojnost območnih zbornic in pomembno vlogo pri upravljanju naše skupne OZS po principu od spodaj navzgor. Tu nas čaka še ogromno dela.


Vižintin Slavko

VIŽINTIN Slavko (s.p.)
Steklar
Vojkovo nabrežje 33 a, Koper

Spoštovane članice in člani,

morje je nepredvidljivo, naj bo še tako mirno in brez valov. Odpraviš se na plovbo in že čez nekaj ur  udari neurje, ki te butne ob čeri in potopi, če nimaš izkušenj in modrosti, s pomočjo katerih se lahko izogneš najhujšemu. Tako sem tudi svoj mandat kot predsednik naše zbornice prevzel na mirnem morju, a kaj kmalu se je zbornica, zaradi novega obrtnega zakona, odhoda številnih članov, notranjih razkolov in posledic krize, znašla tik pred čermi. S skupnimi močmi nam je uspelo preprečiti brodolom in kot kapitan naše ladje sem dal vse od sebe, da bi spet zapluli na mirnejših vodah.

Zdaj, ko so najhujši časi mimo, bom lahko svoj čas in energijo vložil v rast zbornice in ne le v reševanje konfliktov, ki so jih sprožali določeni posamezniki. Odločil sem se, da se bom potegoval za nov mandat in z vašim zaupanjem ter pomočjo želim zbornici še bolj dvigniti ugled in moč.

Prvi korak pri tem je ohranitev tistega dela  članstva, ki se zaveda smisla in pomena obstoja zbornice, kar smo si zadali tudi v programu dela. Veliko več bomo prisotni med vami in delali bomo na promociji članov in njihovih dejavnosti. To tudi pomeni, da bomo morali biti kot zbornica bolj tržno naravnani in prihodke dobivati še iz drugih virov, poleg članarin. Zavzemal se bom tudi za aktivnejše udeleževanje članov v delo zbornice. Še naprej bo ena od prednostnih nalog zastopanje interesov članstva na lokalni in državni ravni, za kar načrtujemo srečanja z občinskimi svetniki in vzpostavitev boljšega poslovnega okolja. Velik poudarek bo na izobraževanju in svetovanju. Člani  zbornice bodo lahko tudi koristili ugodnosti in storitve, kot so krediti po ugodni kreditni meri, razni popusti in storitve zbornične strokovne službe.

Idej in zagnanosti za naprej je veliko in zdaj, ko plujemo po mirnejših vodah obogateni z izkušnjami prejšnjega mandata, bi rad našo zbornico z vašim glasom in podporo popeljal v boljše čase.

Hvala za vašo pozornost.


 

Kocjančič Aldo

KOCJANČIČ Aldo (prokurist)
Uniem d.o.o.
Ferrarska ul. 14, Koper

PREDSTAVITEV KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA ZBORNICE

Izhajam iz družinskega obrtno podjetniškega okolja s šestinštirideset letno dejavnostjo. Po izobrazbi sem inženir energetik z dolgoletnimi izkušnjami na področju vodenja managementa v stroki. Spodbuda h kandidaturi so negativno poslovanje zbornice in nerazumljivo vodenje zbornice v zadnjih štirih letih. Vizijo vidim v korektnih odnosih med člani zbornice, predsedniki sekcij, razvoju odnosov z lokalno skupnostjo, obalnimi podjetji, Obrtno – podjetniško zbornico Slovenije ter krepitvijo blagostanja zbornice in njenih članov. Poslanstvo mora biti velika mera občutljivosti do članov zbornice z zaznavo in prisluhom njihovim potrebam, kakor tudi potrebam regije in kompetentno odgovarjanje na potrebe s programi. Vrednote prenašati v vse dele zbornice in tako prispevati k izhodu iz finančne krize in krize vrednot.

Cilji, katere želim izpeljati so:

– v prvem letu izvedba programa za poslovanje zbornice s pozitivno bilanco;
– takojšnja organizacijska sprememba delovanja sekcij;
– takojšnja organizacijska sprememba delovanja vodstva zbornice;
– ustanoviti internetno ponudbo povezanih strok v zbornici;
– ustanoviti internetno ponudbo povezanih strok v zbornici;
– ogled strokovnih sejmov in strokovno izpopolnjevanje članov zbornice v njihovi stroki;
– predstavitev zbornice in njenih članov v medijih, sejmih in lokalni skupnosti;
– sodelovanje z OZ Slovenije pri zagovarjanju zakonodaje po meri človeka;
– povečati zanimanje za članstvo glede na delovanje in ugled zbornice;
– druženje članov na področju kulture, športa in drugih aktivnostih;

V želji po izbiri predsednika, ki bo znal združiti člane zbornice, povezati delovanje vodstva zbornice in s tem pokazati, da v slogi je moč in napredek, pozivam volilce na udeležbo volitev ter glasovanje po svoji vesti.