Davčni seminar

Obračun DDPO in DDD za leto 2023 skozi spremembe, primere in sodno prakso

četrtek 15. februar 2024  ob 10.00 uri,  zelena dvorana OOZ Koper

 Predavateljica bo predstavila povezavo med bruto bilanco, računovodskimi izkazi in obračunom davka od dohodka pravnih oseb skozi stalne in začasne razlike s kontrolnimi postopki. Skozi poslovne dogodke bo obravnavala evidentiranje prihodkov in stroškov v poslovne knjige in njihov vpliv na davčni obračun.

Slušatelji boste znanje, ki ga že imate dodatno poglobili in se seznanili tudi s povezavami med poslovnimi računovodskimi izkazi ter davčnim obračunom skozi primere. Seznanili se boste tudi s spremembami od 1. januarja 2023 dalje ter predvidenimi novostmi v letu 2024.

Pregled vsebine:

  1. Povezanost računovodske in davčne bilance – stalne in začasne razlike s kontrolnimi postopki ob zaključku leta
  2. Davčna obravnava prihodkov in odhodkov s poudarki na rezervacijah, prejetih dividendah, dobičkih iz odsvojitve finančnih naložb, krepitvah in slabitvah, obrestih ter spremembe od  1.1.2023 dalje
  3. Sodna praksa glede davčnega priznavanja odhodkov
  4. Možnosti znižanja davčne osnove (davčne izgube, olajšave, davek, plačan  v tujini…) ter poudarek na spremembah, ki veljajo z letom 2023
  5. Davčna obveznost – ugotovitev, odbitek in plačevanje
  6. Skozi postavke obračuna DDPO s prilogami
  7. Kratka predstavitev novosti od 1.januarja 2024 dalje

Izvajalka: mag. SABINA LAMUT, računovodska in davčna svetovalka v družbi LamutS d.o.o. Kot davčna svetovalka je prepoznavna na mednarodnem področju, saj je registrirana v Evropskem registru davčnih svetovalcev (European Register of Tax Adviser) v okviru mednarodne organizacije CFE- Confédération Fiscale Européenne, v okviru katere deluje preko 180.000 davčnih svetovalcev. Je tudi sodna izvedenka za področje Ekonomija – DAVKI in članica Davčno svetovalne zbornice Slovenije , katero zastopa v delu direktnih davkov pri CFE organizaciji.

Seminar bo trajal 4 šolske ure. Udeleženci prejmete tudi gradivo.

Cena:  Član OOZ Koper (ena oseba) s poravnano članarino plača participacijo v višini
10,00 EUR (DDV vključen). Za zunanje udeležence je cena 70,00 EUR (DDV vključen).

Prijave:  preko spletne prijavnice na povezavi https://forms.gle/LCoGDMi34hCpTxTx7

Plačilo:  Ob prijavi na TRR OOZ Koper št.: 10100 00351 70352, namen: davčni seminar,
koda namena: OTHR, sklic: 99.

Rok prijave:ponedeljek,12.2.2024.

V a b l j e n i