Davčni seminar z Dunjo Verbajs

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper organizira
Seminar s praktičnimi napotki za izpolnitev davčnega obračuna za leto 2017 in davčne novosti po 1.1.2018,
v sredo, 7. februarja 2018 ob 09.00 uri v zeleni dvorani obrtniškega doma v Kopru, Staničev trg 1.

Na seminarju boste na praktičnih primerih osvežili vsa najpomembnejša izhodišča oziroma pravne podlage za pripravo davčnega obračuna in letnih poročil za majhne gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2017 ter se seznanili z najnovejšimi stališči FURS – a.

Poudarek bo na vseh pomembnih kategorijah, ki vplivajo na davčno osnovo, predvsem pa bodo izpostavljene vse pomembnejše razlike med sestavo davčnega obračuna za pravne osebe in samostojne podjetnike, v izogib kasnejšim nepotrebnim zapletom v praksi in posledično davčnemu nadzoru ter sankcijam.

Program:

 • Obrazec davčnega obračuna za s. p. in pravne osebe – roki za predložitev FURS-u in plačilo davka, izračun predhodne akontacije davka za leto 2018;
 • Poročanje AJPES – u in izjeme ter letna poročila;
 • Pregled posameznih postavk davčnega obračuna– poudarek na nepriznanih oz. delno priznanih odhodkih in prihodkih:
 • rezervacije in pasivne časovne razmejitve;
 • stroški in vpliv na davčno osnovo – amortizacija, povračila stroškov (prehrana, prevoz, prenočevanje), aktivne časovne razmejitve,
 • transakcije med povezanimi osebami (obresti od presežka posojil – tanka kapitalizacija, prikrito izplačilo dobička),
 • pogoji za davčne olajšave – kdaj in kako,
 • pokrivanje izgub in pogoji;
 • Posebnosti za davčne zavezance, ki ugotavljajo osnovo na podlagi normiranih odhodkov in način obdavčitve;
 • Davčne novosti, ki začnejo veljati s 01.01.2018:
 • spremembe glede davčne obravnave povračil stroškov (prehrane, prevoza, prenočevanja) pri začasni napotitvi na delo v tujino,
 • spremembe za normirance s.p. in d.o.o. – novi pogoji za obvezni izstop iz sistema normiranosti in absolutna zgornja višina normiranih odhodkov,
 • sprememba davčne Uredbe;
 • vezana knjiga računov;
 • Odgovori na vprašanja in pisno gradivo;

Seminar bo trajal 4 šolske ure, predavala bo Dunja Verbajs, davčna svetovalka z licenco DIZI, iz družbe za davčno svetovanje VERBAJS d.o.o., z dolgoletnimi izkušnjami na področju davkov in računovodstva ter avtorica številnih člankov.

Po seminarju bo svetovalka članom OOZ Koper na razpolago za individualno svetovanje. Prijave na tel. 05/613-90-12.

Cena: Član OOZ Koper (ena oseba)  s poravnano članarino plača participacijo v    višini 10,00 evrov (DDV vključen). Za zunanje  udeležence je cena 50,00 evrov.

Prijava: s prijavnico, ki jo pošljete na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper ali na fax: 05/6271 917 ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Plačilo: na TRR OOZ Koper pri Banki Koper, št. 10100 00351 70352, namen »seminar Verbajs«, koda namena OTHR, sklic 99.

Rok prijave: 2.2.2018 oziroma do zasedbe prostih mest. Pri prijavi imajo prednost člani zbornice.

Prijavnica (PDF)