Usposabljanje serviserjev hladilne tehnike

 V sodelovanju s Centrom za poslovno usposabljanje iz Ljubljane organiziramo:

Usposabljanje serviserjev hladilne tehnike (program A)
3., 4. in 7. aprila 2017, v zeleni dvorani OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper

in

Obnavljanje veljavnosti spričeval serviserjev hladilne tehnike
7. aprila 2017 v zeleni dvorani OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper

 Serviserji hladilne tehnike, ki izvajajo nameščanje in servisiranje naprav, ki vsebujejo ozonu škodljive snovi ter fluorirane toplogredne pline morajo imeti opravljeno ustrezno usposabljanje ter izpit.  Vsi, ki se prvič prijavljajo na izpit, se morajo pred tem udeležiti usposabljanja.

Usposabljanje je razdeljeno na teoretični in praktični del. Po zaključku usposabljanja kandidati opravljajo izpit, ki obsega teoretični in praktični del. Spričevalo, ki ga prejmejo je za nedoločen čas.

 Obnavljanje veljavnosti spričeval serviserjev opreme, ki vsebuje določene fluorirane in toplogredne pline (hladilno klimatizacijska tehnika – HKT) je namenjeno:

 • Serviserjem z veljavnimi spričevali: po novi Uredbi, sprejeti 1. 10. 2016 je potrebno veljavnost spričeval obnoviti pred potekom veljavnosti. To opravijo tako, da se udeležijo predavanja o novostih ter opravijo pisni izpit.
 • Serviserjem s pretečenimi spričevali: ti morajo ponovno opraviti pisni in praktični izpit, pred tem pa se udeležijo še krajšega predavanja o novostih.
 • Vsa spričevala, ki bodo izdana po uveljavitvi nove uredbe, bodo veljala za nedoločen čas. 

 Predavanje ter pisni izpit za obnavljanje spričeval bo 7. aprila 2017.

 Več o usposabljanju za serviserje, ki prvič opravljajo izpit:

Usposabljanje je namenjeno:

 • vsem serviserjem hladilne in klimatizacijske opreme ter toplotnih črpalk, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi
 • osebam (v nadaljevanju: serviserjem), ki se ukvarjajo z dejavnostjo namestitve in vzdrževanja ali servisiranja naprav (hladilna in klimatizacijska oprema, toplotne črpalke), ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi, preverjanja uhajanja plinov (snovi) in  njihovega zajemanja
 • serviserjem, ki se prvič prijavljajo na izpit in tovrstnega usposabljanja še niso opravili.

1) Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • starost najmanj 18 let in dve leti delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe,
 • končana najmanj srednja poklicna izobrazba tehnične smeri in 9 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe ali
 • končana najmanj srednja poklicna izobrazba drugih smeri in 12 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe ali končana najmanj srednja strokovna izobrazba drugih smeri in 12 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe.

2) Kandidat se mora pred opravljanjem izpita udeležiti ustreznega programa usposabljanja .

Program:  

 • Okoljevarstvena zakonodaja
 • Pravila ravnanja z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi, zbiranje in odstranjevanje
 • Klasifikacija hladilnih naprav (HN)
 • EN 13313 HN in TČ – usposobljenost osebja
 • Hladiva
 • Hlajenje
 • Klasifikacija hladilnih naprav
 • Vzroki okvar in HN, njihova identifikacija in preventiva
 • Zajemanje, recikliranje in regeneracija hladiv
 • Zamenjava hladiva, DROP-IN, retrofit
 • Preizkus na tesnost
 • pr EN 378-2 HN in TČ – varnostne in okoljevarstvene zahteve:
 • Klasifikacija
 • Regulacija in krmiljenje hladilnih in klima naprav ter toplotnih črpalk – vpliv na delovanje, varnost in gospodarnost teh naprav
 • Gospodinjske hladilne naprave – vzroki okvar, odprava in preventiva
 • Klima naprave in toplotne črpalke – vzroki, odprava in preventiva.

Serviserji z opravljenim izpitom se vpišejo v sezam pooblaščenih serviserjev pri ARSO.

Kotizacija

 • Začetno usposabljanje: 327,25 EUR usposabljanje + 22% DDV + 255 EUR izpit = 654,24 EUR
 • Podaljševanje veljavnosti spričeval: 85 EUR (oproščeno DDV) pisni izpit
 • Obnavljanje-ponovno opravljanje izpita 255 EUR  (oproščeno DDV) celotni izpit

Članom  OOZ Koper  s poravnano članarino bo zbornica sofinancirala stroške v višini 50,00EUR. Višina sofinanciranja bo vidna na računu, ki vam ga bo izdal Center za poklicno usposabljanje – CPU po seminarju.

Plačilo: Kotizacijo, znižano za višino sofinanciranja OOZ Koper – 50,00 EUR, nakažite izvajalcu programa najkasneje 2 dni pred začetkom,  na transakcijski račun  NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201 1001 4816 764, sklic: 2666. Pri prijavi navedite: KOPER.
Vsi udeleženci prejmejo gradivo z novostmi. Pogostitev med odmori zajema: kavo, sokove, sendviče.

Prijava:
Prijavnico pošljite na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper, po faxu 05/627-19-17 ali na
e-naslov:  andreja.kozlovic@ozs.si. Prijavnici obvezno priložite potrdilo o plačilu.

Rok prijave: Ponedeljek, 27. marec 2017.

 Posamezno usposabljanje bo izvedeno kolikor bo za posamezno skupino zadostno število kandidatov.

Prijavnica (PDF)

Urnik (PDF)