Sklepanje in odpovedi pogodbe o zaposlitvi voznikov – seminar

Za prevoznike, člane OOZ Koper, OOZ Izola in OOZ Piran ter ostale interesente organiziramo seminar z naslovom

»Na kaj je potrebno biti pozoren pri sklepanju in odpovedi pogodbe o zaposlitvi voznikov«
sreda 13. julij 2016 ob 17.00 uri,
zelena dvorana OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper

POVZETEK SEMINARJA:
Sekcija za promet pri OZS opaža, da je pretežni del sklenjenih pogodb o zaposlitvi v dejavnosti cestnih prevozov pomanjkljivih ali celo neustreznih. Vsebinsko neustrezna pogodba lahko podjetju povzroči številne ovire kot npr. uspešne tožbe voznikov, težje dokazovanje v postopkih očitanih prekrškov za napake voznikov, plačevanje glob za napake voznikov, ki niso več zaposleni v podjetju in podobno. Da bi se izognili tem neljubim situacijam, smo vam pripravili strokovni seminar, na katerem bo poseben poudarek na temah, ki zadevajo obravnavano problematiko voznikov, ki zaposlujejo. Pogodba o zaposlitvi voznika je specifična, saj mora le-ta vsebovati tako splošno zakonodajo kot del pravnih ureditev, ki veljajo za mobilne delavce.

Program seminarja:

 1. Sklenitev pogodbe o zaposlitvi voznika:
  – obvezne sestavine pogodbe
  – pogodba za določen/nedoločen čas
  – opredelitev delovnega časa
  – postopek odredbe nadurnega dela
 1. Postopek in vrste odpovedi pogodbe o zaposlitvi:
  – odpovedni roki in odpravnina
  – varovane kategorije pred odpovedjo
 1. Drugi načini prenehanja delovnega razmerja
 1. Izvajanje notranje kontrole v podjetju

Kot pripomoček bo vsak od udeležencev v sklopu gradiva prejeli tudi vzorec pogodbe o zaposlitvi.

Trajanje predavanja: 4 šolske ure.

Predavatelja:

 • Staša Pirkmaier, strokovna svetovalka – specialist za delovno in socialno pravo
 • Bojan Pečnik, vodja Službe za storitve pri OZS

Cena: Za člane OOZ Koper s poravnano članarino znaša participacija 10,00 EUR (DDV vključen). Preostali del do polne cene krije za člane zbornica.
Zunanji udeleženci plačajo kotizacijo v višini 50,00 EUR (DDV vključen).

Plačilo: na TRR OOZ Koper št.: 10100 00351 70352, odprt pri Banki Koper. Namen: seminar pogodbe voznikov,  Koda namena: OTHR, Sklic: 99.

Prijave: s spodnjo prijavnico, ki jo pošljete na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si ali po pošti na naslov OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper

Informacije:  tel. 05/613-90-13 ali 041/725-125.

Rok prijave: ponedeljek 11. julij 2016.

Vabljeni!

 Prijavnica (PDF)